Aquesta sèrie fa un recorregut al llarg del curs de la riera de Sant Pere de Vilamajor. El recorregut és descendent a partir d’un punt originari on la natura encara és verge i la riera no presenta intervenció humana. Un recorregut que parteix de la vall, la riera com a origen, font de vida, lloc secret de creació, força femenina d’on tot neix, on l’home no exerceix cap control i la natura encara és lliure d’expressar les seves formes..., la selva originària. Un recorregut en el qual, a mesura que avança, riera avall, comencen a aparèixer formes noves imposades per la mà de l’home: una construcció, un pont, un rec, una feixa de pedra... que n’alteren per sempre la naturalesa verge.

 

Esta serie recorre el curso de la riera de Sant Pere de Vilamajor. El recorrido es descendente a partir de un punto originario donde la naturaleza todavía es virgen y la riera no presenta intervención humana. Un recorrido que parte del valle, la riera como origen, fuente de vida, lugar secreto de creación, fuerza femenina de donde todo nace, donde el hombre no tiene control y la naturaleza todavía es libre de expresar sus formas…, la selva originaria. Un recorrido en el que, a medida que descende, empiezan a aparecer nuevas formas impuestas por la mano del hombre: una construcción, un puente, una canal de riego, una terraza de piedras…, que alteran para siempre la naturaleza virgen.